Hög kvalité och hög service är våra ledord!

KS Industriservice startades av oss år 2003. Verksamheten har hela tiden utvecklats och vi har satt höga kvalitetskrav, både på oss själva och på våra produkter/tjänster. Våra kunder ger oss i större utsträckning helhetsansvaret i olika projekt, vilket gör att vi har en större kontroll på bland annat leveranstider. Vi tackar för förtroendet!

 

Vårt fokus ligger på att få projekten klara i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad. Därför tar vi gärna helhetsansvaret åt kunden, vilket innebär att vi har full kontroll från offert till intrimning hos slutkund. Vi följer sedan upp med CE-märkning och dokumentation. Vi finns där under hela processen och ser till att göra alla steg rätt från början till slut.

 

Vår starkaste resurs är vår personal. De är handplockade för sin höga kompetens och långa erfarenhet när det gäller planering, beredning, tillverkning och montering.

Varmt välkommen att prova oss!

Jonny Karlsson