Paroc - etapp 2 påbörjat

2014-02-24

Demontering av maskinline från Lappeenranta (Villmanstrand)  i Finland till Hällekis Sverige. Kund: Paroc. Vi tackar för uppdraget!