Största affären i KS historia!

2020-10-07
 
Här på KS har vi precis tecknat den största ordern i vår historia! Vi är oerhört glada och stolta att kunna göra det i dessa oroliga tider då man tar väldigt lite för givet.
 
Ordern har vi fått från ett av Sveriges ledande automationsföretag. Den är ett resultat av ett nära samarbete med kunden, den slutliga kunden och oss på KS. Vi har tagit fram behovsanpassade lösningar till slutkunden, som är en av Skandinaviens främsta tillverkare inom sin nisch, de tillverkar produkter såväl för den svenska marknaden som för export.
 
Mångmiljonaffären är ett kvitto på att vår inställning att alltid göra lösningarna så ”tillverkningsvänliga” som möjligt, det vill säga bra kvalité som tillverkas med största möjliga kostnadseffektivitet, är rätt väg.
 
Uppdraget innebär tillverkning av ett automatiserat produktionssystem. Under det kommande året kommer samtliga delar av KS att involveras, från inköp till produktion och från montering hos oss till installation på plats hos slutkunden.
 
Ett stort och varmt tack till alla våra fantastiska medarbetare som gör en sådan leverans möjlig!
 
 
 
Karlsson & Stahre Industriservice AB (KS) ingår i KB18 Företagsförädling ABs affärsområde Industri tillsammans med Däldens Mekaniska AB och Mekverken Tool AB.