Vi är ny underleverantör till Kongsberg!

2019-02-21

Vi har blivit godkända som underleverantör till Kongsberg, för hela Europa och även USA!